’’

BT - - NYHEDER - Vil­helm Scho­ma­ck­er

Jeg træ­ner sta­dig vildt og in­der­ligt og har få­et at vi­de af min læ­ge, at jeg ba­re skal fort­sæt­te

men­ne­sker, som hep­per mig frem, og stem­nin­gen i sko­ven. Det er dej­ligt at ha­ve et mål for træ­nin­gen. « To gan­ge om ugen går han til fit­ness, én gang om ugen til gym­na­stik, og lø­be­træ­nin­gen be­står af skif­te­vis løb og gang i 20 mi­nut­ter to gan­ge om ugen.

Så gi­ver det og­så god træ­ning, at han ta­ger den i løb op ad trap­per­ne til sin lej­lig­hed på fjer­de sal. Uden at støn­ne og pu­ste som man­ge af gæ­ster­ne.

Vil­helm Scho­ma­ck­er blev i 2011 kå­ret som Årets mand­li­ge Ere­mi­ta­ge­lø­ber og hyl­det på BT.

Det er 47. gang, E- lø­bet af­vik­les i Dan­marks na­tio­nalskov, og det er sta­dig mu­ligt at til­mel­de sig årets stør­ste sko­v­tur.

Læs me­re og tilmeld dig på www. elob. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.