Ste­roi­der øde­læg­ger hukom­mel­sen

BT - - NYHEDER -

Mænd, der for­sø­ger at sky­de gen­vej til den per­fek­te krop ved at ta­ge ana­bol­ske ste­roi­der, har oft ere pro­ble­mer med bå­de hukom­mel­se og ind­læ­ring, vi­ser en un­der­sø­gel­se. . Om­kring en tred­je­del af de un­ge mænd, der tog ste­roi­der, hav­de pro­ble­mer med at fast­hol­de op­mærk­som­he­den. Des­u­den hav­de 28 pct. pro­ble­mer med at hu­ske min­der fra for­ti­den, og 39 pct. hav­de svært ved at hu­ske aft aler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.