’’

BT - - KULTUR - He­le­ne Hørlyck, san­ger, kom­po­nist og stem­meco­ach

Når jeg be­gyn­der at syn­ge klas­sisk, ser jeg, at man­ge blandt pu­bli­kum får tå­rer i øj­ne­ne

Og hvis mi­ne san­ge kan rø­re nog­le af mi­ne lyt­te­re in­de­ni, så er det alt slid­det værd, « si­ger He­le­ne, der sam­men­lig­ner sin stil lidt med den ame­ri­kan­ske vi­o­li­nist, kom­po­nist og san­ger Ali­son Krauss og hen­des band Uni­on Sta­tion.

» Jeg har ud­gi­vet to al­bum, før jeg blev vo­cal co­ach ( se­ne­st ’ A Nor­dic Room’ i 2008, red.). Men jeg har lært me­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.