GLAD OG STOLT D

BT - - SØNDAG - Fo­to: AFP Lars Ol­sen var lands­hol­dets an­fø­rer. Fo­to: Scan­pix

an­marks EM- an­fø­rer Lars Ol­sen var man­den, der som den før­ste modt­og den store po­kal hin som­mer­aft en i Gøte­borg. » Det kom­mer til at stå i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, at jeg og an­dre spil­le­re vandt EM 92. Det er no­get, der gør én glad og stolt over at ha­ve væ­ret med til, li­ge­le­des når man kig­ger tilbage på, hvad det har be­ty­det for Dan­mark, « for­tæl­ler Lars Ol­sen, der har svært ved at træk­ke no­get frem­for no­get an­det.

.

Lars Ol­sen som lands­hold­stræ­ner: Færø­er­ne mød­te Ru­mæ­ni­en i marts i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.