Glem­mer al­drig bus­tu­ren J

BT - - SØNDAG -

eg har rig­tig man­ge go­de min­der fra EM i 1992, men spe­ci­elt hu­sker jeg tu­ren fra luft hav­nen i åben vogn. Vi blev hyl­det på Ama­ger, hvor jeg er op­vok­set og bo­e­de på det tids­punkt. Det var helt fan­ta­stisk. Det glem­mer jeg al­drig, « si­ger Pe­ter Ni­el­sen » Det er svært at si­ge, hvad tri­um­fen er kom­met til at be­ty­de for mit liv. Men der var stor fo­kus på trup­pen fra klub­ber rundt om i Eu­ro­pa. Selv kom jeg til Bun­des­liga­en og hav­de en mas­se go­de år i Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. «

cnie@ bt. dk Pe­ter Ni­el­sen un­der træ­nin­gen

i 1992. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.