’’

BT - - SØNDAG -

Men han sy­nes, de 14 da­ge un­der EM har sat sig som et helt sær­ligt min­de.

» Per­son­ligt har det da gi­vet no­get på cv’et, og sær­ligt i for­hold til, hvad jeg la­ver nu som fod­bold­træ­ner, « for­kla­rer den tid­li­ge­re midt­ba­ne­spil­ler, der dog ik­ke er i tvivl om, at der er man­ge an­dre vig­ti­ge ting i li­vet end fod­bold, selv­om man­ge vil væ­re ue­ni­ge.

For Lars Ol­sen vil det al­tid væ­re dét at væ­re far, der væg­ter me­re end fod­bol­den.

Lars Ol­sen er i dag land­stræ­ner for Færø­er­ne. sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.