MIRAKELMÆND

BT - - SØNDAG -

Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen 76 år, dø­de i 2014. Træ­ner Al­der ved EM: 54 år

Lars Elstrup 52 år – An­gri­ber Al­der ved EM: 29 år

Jo­hn Sivebæk 53 år – Høj­re wing­ba­ck Al­der ved EM: 30 år Idag: Fod­bol­da­gent og me­de­jer af fir­ma­et Pro XI Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med An­net­te Børn: Chri­sti­an ( 27 år) og Ni­co­lai ( 23 år)

Bri­an Laud­rup Al­der ved EM: Idag:

Æg­te­ska­be­lig sta­tus :

Børn:

Tor­ben Frank 47 år – An­gri­ber Al­der ved EM : 24 år Idag: Ar­bej­der i lo­gi­sti­kaf­de­lin­gen for Coop Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Ma­ri­an­ne Frank Børn: Mads ( 18 år) og Cla­ra ( 15 år)

Claus Chri­sti­an­sen Al­der ved EM: Idag:

Æg­te­ska­be­lig sta­tus :

Børn:

Pe­ter Ni­el­sen 47 år – Of­fen­siv midtbane Al­der ved EM: 24 år Idag: As­si­stent­træ­ner på School of ex­cel­len­ce i FCK Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Fra­skilt Børn: 3

Hen­rik Lar­sen Al­der ved EM: Idag:

Æg­te­ska­be­lig sta­tus :

Børn:

Mor­ten Bruun 50 år – Høj­re wing­ba­ck Al­der ved EM: 26 år Idag: Fod­bold­kom­men­ta­tor på Ka­nal 6 Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Le­ne Børn: Re­be­k­ka ( 22 år), Vil­lads ( 18 år), Thea ( 14 år)

Kim Vil­fort Al­der ved EM: Idag: Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Min­na i over 30 år Børn: Dat­ter på 22 år og søn på 26 år. Mi­ste­de en 6årig dat­ter til kræft kort ef­ter EM i 1992

Pe­ter Sch­mei­chel 51 år – Må­l­mand Al­der ved EM: 28 år Idag: Am­bas­sa­dør for den ty­ske book­ma­ker Tipico Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Fra­skilt Børn: Kas­per på 28 år og Ce­ci­lia på 25 år

46 år – Of­fen­siv midtbane

23 år Fod­bol­d­eks­pert på 6’ eren og am­bas­sa­dør for Unibet Gift med Met­te i snart 30 år

Ni­co­lai på 26 år og Ras­mi­ne på 22 år

47 år – For­svar

24 år Ejer af In­ter­sport i Es­per­gær­de Gift med Anja Chri­sti­an­sen

Ni­ck­las ( 13 år) og Sa­rah ( 9 år) 49 år – Midtbane

26 år Sponsorat­sæl­ger i Lyng­by Bold­klub Gift med Lot­te

Dat­ter på 17 år og søn på 21 år 52 år – Midtbane

29 år Ta­len­tansvar­lig i Brøndby IF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.