DE­NE FRA 1992

BT - - SØNDAG -

r

Tor­ben Pie­ch­nik Al­der ved EM: Idag: Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Be­ti­na Wol­l­ny Pie­ch­nik

Mo­gens Krogh 51 år – Re­ser­ve­må­l­mand Al­der ved EM: 29 år Idag: Ch­eftræ­ner i Næst­ved Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Per­nil­le Krogh Børn: Las­se ( 26 år) og Ste­fan ( 28 år)

Lars Ol­sen Al­der ved EM: Idag: Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Hel­le Ol­sen Børn: Ri­cki ( 26 år) og Oli­ver ( 22 år)

Flem­m­ing Povls­en 48 år – An­gri­ber Al­der ved EM: 25 år Idag: Fod­bold­kom­men­ta­tor på den dan­ske Ca­nal 9 Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Dor­te Børn: Ni­co­lai ( 22), An­ne ( 18 år)

Kim Chri­stof­te Al­der ved EM: Idag: Børn: Pe­ter Da­ni­el og Ma­ria Isa­bel med eks- ko­nen Lo­ne

Hen­rik Andersen 50 år – Ven­stre wing­ba­ck Al­der ved EM: 27 år Idag: Scout i den ty­ske Bun­des­liga- klub Schal­ke 04 Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Skilt, har en bel­gisk kæ­re­ste ( Be­a­tri­ce) Børn: Kri­stof­fer ( 29 år)

Jo­hn ‘ Faxe’ Jen­sen 50 år – Midtbane Al­der ved EM: 27 år Idag: Ch­eftræ­ner for Fremad Ama­ger Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Anet­te Jen­sen Børn: Na­dia Jen­sen ( 25 år) og Julie Jen­sen ( 20 år)

Jo­hn­ny Møl­by 46 år – Cen­tral midtbane Al­der ved EM: 23 år Idag: Træ­ner for su­per­liga­klub­ben Vi­borg FF’s 1.- hold Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Kir­sten Børn: Sig­ne ( 20 år), Emilie ( 17 år)

Kent Ni­el­sen 53 år – Midt­stop­per Al­der ved EM: 30 år Idag: Fod­bold­træ­ner i su­per­liga- klub­ben OB Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med Kirsti­ne Børn: Se­ba­sti­an ( 23 år)

Bent ‘ Tur­bo’ Chri­sten­sen 48 år – An­gri­ber Al­der ved EM: 25 år Idag: Land­stræ­ner for U19 lands­hol­det Æg­te­ska­be­lig sta­tus : Gift med The­re­se Aren­søe Børn: Ja­cob ( 23 år), Ni­na ( 19 år), Julie ( 11 år)

52 år – For­svars­spil­ler

29 år Er selv­stæn­dig mas­sør og dri­ver sel­ska­bet ‘ Pie­ch­nik massage’ 54 år – Mid­ter­for­svar, an­fø­rer

31 år Land­stræ­ner for Færø­er­ne 55 år – Ven­stre­ba­ck i fi­na­len

32 år Iværk­sæt­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.