KNÆ­ET GØR STAD ’’

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015

» Hvad an­går mig selv, end­te EM jo og­så med at bli­ve en dår­lig op­le­vel­se, « si­ger Hen­rik Andersen, der i dag bor i Bel­gi­en. Fo­to: Martin Syl­vest

Hen­rik Andersen i Dan­marks sid­ste grup­pe­kamp un­der EM 17. ju­ni 1992. Dan­mark slog Frankrig 2- 1 på Malmö Sta­dion. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.