PE­TER SCH­MEI­CHEL P

BT - - SØNDAG -

ræ­sta­tio­ner­ne ved EM 92 var med til at gi­ve ham tit­len ’ Ver­dens bed­ste må­l­mand’, en ti­tel han og­så snup­pe­de året eft er. Al­le­re­de på det­te tids­punkt hav­de han skift et Brøndby ud med Man­che­ster Uni­ted, hvor han over en år­ræk­ke blev en le­gen­de i det nor­den­gel­ske. Det kul­mi­ne­re­de med stop­pet i klub­ben i 1999, hvor de eft er en van­vit­tig af­slut­ning på fi na­len i Champions League sik­re­de sig ’ The Tre­b­le’.

Eft er kar­ri­e­ren mel­lem stæn­ger­ne har den store må­l­mand fol­det sig ud som skærm­trold. I man­ge år kun­ne han op­le­ves som vært på TV3 plus’ Champions League- pro­gram. Der­u­d­over har han del­ta­get i en ræk­ke an­dre tv- pro­gram­mer i bå­de Dan­mark og Eng­land samt med­vir­ket i re­k­la­me­fi lm.

Pe­ter Sch­mei­chel red­der straf­fes­par­ket fra van Ba­sten. Det blev fa­ta­lt for hol­læn­der­ne. Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.