JO­HN ’ FAXE’ JEN­SEN H

BT - - SØNDAG -

an ’ ram­te den li­ge i rø­ven’ i fi na­len mod Tys­kland og score­de et af si­ne få mål i kar­ri­e­ren på den stør­ste sce­ne. Må­let var med til at sik­re ham en gul­dran­det kon­trakt med den en­gel­ske stor­klub Ar­se­nal. Her spil­le­de den ar­bejds­ga­le midt­ba­ne­spil­ler næ­sten 100 kam­pe med blot ét mål til føl­ge.

Hans kar­ri­e­re i det en­gel­ske er si­den ble­vet kri­ti­se­ret vold­somt, og han er kå­ret som et af de dår­lig­ste køb i klub­bens hi­sto­rie. Kar­ri­e­ren slut­te­de som spil­len­de træ­ner for lands­by­klub­ben Her­føl­ge, som han sen­sa­tio­nelt før­te frem til mester­ska­bet i sin før­ste sæ­son.

Si­den har han for­søgt sig som træ­ner for Randers, hvor han dog blev fy­ret, samt som as­si­stent­træ­ner for Brøndby og di­ver­se uden­land­ske klub­ber sam­men med Mi­cha­el Laud­rup.

’ Li­ge i rø­ven’: Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen sco­rer til 1- 0 i fi­na­len på Nya Ul­le­vi i Göte­borg. Fo­to: Scan­pix

Og Bri­an Laud­rup hol­der le­ge­stue i sam­me kamp. Fo­to: Scan­pix

Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen end­te sin spillerkarriere som spil­len­de træ­ner for Her­føl­ge, som han sen­sa­tio­nelt før­te frem til mester­ska­bet i 2000.

Fo­to: An­dreas Beck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.