BRI­AN LAUD­RUP H

BT - - SØNDAG -

an var en af de vig­tig­ste spil­le­re for lands­hol­det un­der tri­um­fen i 1992. Det uomt­vi­ste­ligt store ta­lent brag­te ham vidt om­kring i Eu­ro­pa, hvor fl ere stor­klub­ber ger­ne vil­le ha­ve fi ngre i den hur­ti­ge drib­ler. Eft er op­hold i bå­de Tys­kland og Ita­li­en var det dog i skot­ske Glas­gow Ran­gers, at Bri­an Laud­rup op­le­ve­de den bed­ste pe­ri­o­de i kar­ri­e­ren. Det med­før­te og­så, at han blev op­ta­get i skotsk fod­bolds hall of fa­me i 2006.

I 1998 stop­pe­de han på be­mær­kel­ses­vær­dig vis lands­holdskar­ri­e­ren sam­ti­dig med sto­re­bror Mi­cha­el Laud­rup, eft er at de to hav­de ført Dan­mark til kvart­fi na­len ved VM i Frankrig.

Eft er kar­ri­e­ren har Bri­an Laud­rup fol­det sig ud som eks­pert for Vi­a­sat og si­den 6’ eren, hvor han nu blandt an­det fungerer som lands­hold­s­eks­pert.

Ef­ter kar­ri­e­ren har Bri­an Laud­rup fol­det sig ud som fod­bol­d­eks­pert i tv.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.