’’

BT - - SØNDAG -

DA SEJ­REN VAR hjem­me, og po­ka­len blev over­rakt, stod vi og små­tu­de­de, mens vi skå­le­de. Det var, som om ju­be­len ik­ke kun­ne hol­des in­de. Vi måt­te ud at fejre det med he­le Dan­mark, så min for­lo­ve­de og jeg tog bi­len ind til Rå­d­hus­plad­sen ( jeg kan end­da hu­ske, hvor jeg par­ke­re­de!). Og de­r­in­de blev der fe­stet på en må­de, som jeg al­drig før har op­le­vet det. Og i øv­rigt hel­ler ik­ke si­den. AL­LE OM­FAV­NE­DE HIN­AN­DEN og råb­te til­lyk­ke. Jeg hu­sker en taxa- chauff ør, der sad in­de i sin bil midt i al myl­de­ret. Tre un­ge men­ne­sker hop­pe­de på hans tag, så det bu­le­de ned i ho­ve­d­et på ham, og al­li­ge­vel lo han og gav high- fi ve ud ad vin­du­et. Der var in­gen vold, og næ­ste dag rap­por­te­re­de avi­ser­ne, at det var, som om selv ty­vek­næg­te­ne hav­de fo­re­truk­ket fe­sten frem­for ind­brud. Og ja, be­tjen­te så man og­så på Rå­d­hus­plad­sen. Med klap­hat­te på og rø­de fl ag ma­let på kin­der­ne. Jeg kan end­nu få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.