Spurs- re­mis uden Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHRI­STI­AN ERIK­SEN VAR ik­ke med, da Tot­ten­ham Hots­pur i går be­søg­te Lei­ce­ster Ci­ty på grund af en knæska­de. Iføl­ge ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no er ska­den dog ik­ke så al­vor­lig, at Erik­sen er i fa­re for at mis­se EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Albanien 4. sep­tem­ber, og der­for vil han med stor sand­syn­lig­hed væ­re blandt Mor­ten Ol­sens ud­valg­te, når land­stræ­ne­ren ud­ta­ger sin trup på tirs­dag Lon­don- klub­ben kun­ne el­lers godt ha­ve brugt en mand med dan­ske­rens ev­ner i op­gø­ret, der var uden ret man­ge må­l­chan­cer, men som al­li­ge­vel slut­te­de 1- 1. 10 mi­nut­ter før tid he­a­de­de De­le Al­li et fint ind­læg ind bag Kas­per Sch­mei­chel. Men et mi­nut se­ne­re bragt Riy­adMa­hrez ba­lan­ce i regn­ska­bet med et skru­et spark fra en lidt spids vin­kel. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.