Uni­ted smed dum­me po­int

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­CHE­STER UNI­TED FOR­MÅ­E­DE trods mas­ser af store chan­cer ik­ke at sco­re mod Newcast­le, og der­med blev det kun til 0- 0 hjem­me på Old Traf­ford. Man­che­ster Uni­ted lag­de et tungt pres på gæ­ster­ne især i kam­pens sid­ste 10 mi­nut­ter. Javi­er ’ Chi­cha­ri­to’ Her­nan­dez modt­og blandt an­det bol­den i en helt fri po­si­tion med Newcast­le-må­l­man­den Tim Krul, men me­xi­ca­ne­rens af­slut­ning blev red­det flot med en ben­pa­ra­de. Og­så Chris Smal­ling, Mi­cha­el Car­ri­ck og Way­ne Roo­ney hav­de kva­li­fi­ce­re­de for­søg mod Krul, men ind vil­le bol­den ik­ke. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.