Lang­somt løb gjor­de kål på Bu­be

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Siska Si­mo­ne Bengts­son

Den dan­ske 800- me­ter lø­ber An­dreas Bu­be fi k ik­ke kva­li­fi ce­ret sig vi­de­re til en VM- se­mi­fi na­le i Bei­jing. Han me­ner selv, at lø­bet gik lang­somt. » Det kom bag på mig, hvor lang­somt det egent­lig gik, og jeg end­te med at lig­ge midt i fel­tet, lidt på yder­kan­ten, hvor der var mas­ser af slå­skam­pe, der gjor­de, at jeg tab­te nog­le skridt, « sag­de An­dreas Bu­be til dr. dk eft er lø­bet.

Ver­dens­re­kord­hol­de­ren David Ru­disha fra Ke­nya lå for­re­st un­der he­le lø­bet, men trak de an­dre lø­be­re ned i tem­po.

Und­gå slå­skam­pe

» Set i bag­klog­ska­bens kla­re lys, så bur­de jeg ba­re ha­ve lagt mig op på si­den af ham ( Ru­disha, red.), så jeg hav­de und­gå­et de der slå­skam­pe, « for­tal­te dan­ske­ren.

Bu­be er selv skuff et over, at hans tak­tik fej­l­e­de:

» Hvem som helst kun­ne ha­ve lig­get ved si­den af Ru­disha de før­ste 600 me­ter uden pro­ble­mer, for det gik ik­ke hur­tigt, og jeg hav­de mu­lig­he­den for at kom­me derop, men det gjor­de jeg ba­re ik­ke, og det var en for­kert be­slut­ning. «

An­dreas Bu­be er dog sta­dig kva­li­fi ce­ret til OL i Rio næ­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.