SVØM­NING – 3,8 km i åbent vand

BT - - NYHEDER -

Jer­n­man­den

Der var gå­et 39 mi­nut­ter og ot­te se­kun­der, da han steg op af van­det. Au­stral­ske Luke Bell hav­de gan­ske vist få­et god hjælp af strøm­men i New Yor­ks Hud­son- flod. Men præ­sta­tio­nen bli­ver sta­dig an­set som en re­kord in­den for iron­man- svøm­ning. Ti­den sva­rer til 5,82 km/ t.

Specialisten Tid­li­ge­re på må­ne­den var Je­a­net­te Ot­te­sen og re­sten af de dan­ske svøm­me­stjer­ner til VM i Rusland. Uden for svøm­mesta­dions ram­pe­lys dy­ster de og­så i åbentvands­svøm­ning. På 5 km- di­stan­cen vandt Chad Ho fra Sydafrika i ti­den 55.17. Det sva­rer til 5,42 km/ t og er så­le­des knap så hur­tigt som tri­at­le­ten Luke Bell. Til gen­gæld fik Chad Ho in­gen hjælp af en ne­op­ren- vå­d­dragt som i tri­at­lon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.