Mi­cha­el Laud­rup

BT - - NYHEDER -

Ni­clas Ves­sel Køl­pin spil­ler Mi­cha­el Laud­rup:

» Mi­cha­el Laud­rup var jo ik­ke med på ba­nen un­der EM 1992, da han meld­te fra på grund af uove­r­ens­stem­mel­ser med træ­ne­ren. Der­for skul­le vil ik­ke se så me­get på Ni­clas Køl­pins kun­nen med en fod­bold. Han blev valgt for si­ne go­de sku­e­spil­le­rev­ner, og så lig­ner han Mi­cha­el Laud­rup ut­ro­ligt godt. « Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.