St­eff en Dam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

er BTs spil­eks­pert og har be­skæft iget sig pro­fes­sio­nelt med spil i 15 år. Si­den 2001 har St­eff en væ­ret fast le­ve­ran­dør af go­de, solide fi du­ser i BT. Han har blandt an­det ramt 13 rig­ti­ge til en mil­li­on kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.