BRØNDBY - SØNDERJYSKE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 16: 00 SØNDERJYSKE SCO­RER OVER 1,5 MÅL Brøndby- de­fen­si­ven har væ­ret for­fær­de­lig i den­ne sæ­son. Kun i én Su­per­liga­kamp – mod Vi­borg – har man luk­ket fær­re end to mål ind, og det æn­drer sig næp­pe her. Sønderjyske ser me­get skarp ud for ti­den. Man har sco­ret i samt­li­ge kam­pe, og kam­pen lig­ger per­fekt til Sønderjyske, som kan stille sig ned og lu­re på Brønd­bys fejl og så rul­le af sted i de knivskar­pe om­stil­lin­ger, som hol­det har prak­ti­se­ret til per­fek­tion. Brøndby har oveni haft en elen­dig op­takt til kam­pen med øre­tæ­ve i The­s­sa­lo­niki og lang tur hjem, så sats på mindst to Sønderjyske- scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.