OVIEDO - LUGO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­EN SE­GUN­DA DI­VI­SION, KLOK­KEN 18: 30 OVIEDO VIN­DER KAM­PEN Kult­hol­det Oviedo spil­le­de Primera Di­vi­sion- fod­bold i 2001, men tog den helt store tur ned i ræk­ker­ne eft er øko­no­misk ufø­re. Nu er hol­det dog tilbage i den næst­bed­ste ræk­ke for før­ste gang i 12 år, og man står stærkt med en sær­de­les kom­pe­tent trup til op­ga­ven. Hol­det træk­ker mas­siv støt­te hjem­me på Esta­dio Nu­e­vo Car­los Tar­ti­e­re og bør væ­re klar fa­vo­rit mod et Lugo-hold, der sid­ste sæ­son vandt søl­le to af 21 ude­kam­pe og til­med mang­ler hol­dets vig­tig­ste spil­ler i skik­kel­se af ka­ran­tæ­ne­ram­te Fer­nan­do Seo­a­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.