SPOR­TING GI­JÓN - RE­AL MADRID

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­EN PRIMERA DI­VI­SIÓN, KLOK­KEN 20: 30 UN­DER 3,5 MÅL I KAM­PEN Spor­ting Gi­jón er tilbage i den bed­ste span­ske ræk­ke, og op­ryk­nin­gen kom i hus eft er en uhyg­ge­lig stærk de­fen­siv, der luk­ke­de søl­le 27 mål ind i 42 kam­pe. Omvendt score­de hol­det og­så blot 57 mål i den an­den en­de af ba­nen, hvil­ket var fær­re­st blandt hol­de­ne i top- seks i Se­gun­da Di­vi­sion sid­ste sæ­son. Re­al Madrid må for­ven­tes at spil­le no­get me­re de­fen­sivt med Ra­fa­el Be­ni­tez som ch­eft ræ­ner, og hol­det ple­jer sjæl­dent at læg­ge spr­ud­len­de ud i åb­nings­kam­pen med 2- 0 og 2- 1 som sej­rscif­re de se­ne­ste to sæ­so­ner. Gå eft er hø­jest tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.