Met­te åben over for stram­nin­ger

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GE

Met­te fre­de­rik­sen vil ik­ke åbent af­vi­se re­ge­rin­gens stram­nin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det

Løk­ke har sat ydel­ser­ne mar­kant ned for ny­an­kom­ne fl ygt­nin­ge. Som ju­stits­smi­ni­ster tal­te du om at fi nde den ’ ret­te ba­lan­ce’. Er ba­lan­cen tip­pet med de nye stram­nin­ger?

» Vi blev slet ik­ke in­vi­te­ret til for­hand­lin­ger. Men jeg vil ger­ne gen­ta­ge, hvad jeg sag­de i valg­kam­pen: Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er ut­ro­lig vig­tig, og vi skal ha­ve styr på blandt an­det an­tal­let, der kom­mer her­til. Min an­be­fa­ling vil fort­sat væ­re, at vi la­ver en bred poli-

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl tror ik­ke på Met­te Fre­de­rik­sens nej til at la­ve af­ta­ler med DF udenom re­ge­rin­gen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.