Hvad gør de over­le­ven­de børn eft er ebo­las hær­gen?

BT - - DEBAT -

Ebo­la har ko­stet tu­sind­vis af men­ne­sker li­vet. Ho­ri­sont føl­ger det gribende for­søg på at fi nde over­le­ven­de fa­mi­lie og et nyt hjem til en pi­ge på 10 år. Beg­ge Ka­di­a­tus for­æl­dre dø­de af ebo­la, og pi­gen blev som tu­sind­vis af an­dre børn eft er­ladt på et ho­spi­tal un­der ka­o­ti­ske om­stæn­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.