Vi kan ik­ke mel­de os ud

BT - - DEBAT -

Selv ik­ke, hvis vi heg­ne­de he­le Dan­mark ind el­ler sat­te an­non­cer i samt­li­ge avi­ser i de ara­bi­ske lan­de, vil­le det stop­pe fl ygt­nin­ge­strøm­men. Og det nyt­ter hel­ler ik­ke no­get, at vi sæt­ter ydel­ser­ne ned til stort set in­gen­ting. For det vil al­tid væ­re bed­re end det, de kom­mer fra! (...) Lad dem dog ar­bej­de. Kla­re sig selv. Bi­dra­ge. De kan væ­re med til at ud­vik­le Dan­mark.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.