PANELET

BT - - DEBAT -

SIL­KE J. FOGEL­BERG Jeg bli­ver da rig­tig skuff et. For selv­føl­ge­lig har al­le dan­ske stats­bor­ge­re yt­rings­fri­hed. Det vi­ser, at ele­ver­ne ik­ke har nok sam­funds­for­stå­el­se og bli­ver nødt til at læ­re om an­dre kul­tu­rer. For man­ge ele­ver tror, at man er ra­di­ka­li­se­ret, hvis man er mus­lim.

For­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.