Kon­ser­va­ti­ves grøn­ne ben

BT - - DEBAT -

Det er in­gen hem­me­lig­hed for væl­ger­ne, at Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce al­drig har væ­ret så grøn­ne, at det gør no­get. Til gen­gæld er det nyt – og glæ­de­ligt – at Kon­ser­va­ti­ve for al­vor er ved at få den skar­pe grøn­ne pro­fi l, som man­ge bor­ger­li­ge væl­ge­re sav­ner. Og som kam­pen for et bed­re kli­ma kræ­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.