Ty­ske­re indstil­les til du­sør ef­ter red­nings­ak­tion

BT - - NYHEDER -

To ty­ske­re red­de­de i går en 39- årig kvin­de i land, ef­ter hun var kom­met i havs­nød ud for Rø­mø. Kvin­den var dre­vet 700 me­ter fra land på en luft­madras. En 27- årig ty­sker på land fik øje på kvin­den og for­søg­te at svøm­me ud til hen­de. Men halvvejs ude måt­te han gi­ve op og ven­de om. Der­næst fik en 42- årig kvin­de­lig vindsur­fer, der og­så er fra Tys­kland, øje på den nød­sted­te og sej­le­de ud til kvin­den, som var gå­et i pa­nik. Så svøm­me­de den 27- åri­ge mand ud igen for at hjæl­pe, og ved fæl­les hjælp fik de kvin­den ind til land. Ty­sker­ne er indstil­let til en du­sør af Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.