TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

Lør­dag sam­le­des om­kring 1.000 per­so­ner for­an et ny­e­tab­le­ret asyl­cen­ter i Hei­de­nau uden for Dres­den i Tys­kland for at de­mon­stre­re mod, at der for­ven­tes af kom­me fl ere hund­re­de asylan­sø­ge­re til by­en i den nær­me­ste frem­tid. Bag de­mon­stra­tio­nen stod det ty ske, ny­na­zi­sti­ske par­ti Det Na­tio­na­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti ( NPD), skri­ver VG. Po­li­ti­et be­nyt­te­de sig af tå­re­gas for at spre­de men­ne­ske­mæng­den, da nog­le af de­mon­stran­ter­ne for­søg­te at blo­ke­re en vej. De­mon­stran­ter­ne sva­re­de igen med sten, fl asker og ka­nonslag, og 31 po­li­ti­folk kom til ska­de, hvoraf en er al­vor­ligt sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.