’’

BT - - NYHEDER - Chris Nor­man

62- åri­ge Chris Nor­man bor til dag­lig i det syd­li­ge Frankrig, og hans før­ste re­ak­tion var el­lers at sæt­te sig ned i et for­søg på at gem­me sig for ger­nings­man­den. Min før­ste tan­ke var: Jeg vil sand­syn­lig­vis dø al­li­ge­vel, så jeg kan li­ge så godt for­sø­ge at hjæl­pe. Jeg vil hel­le­re dø som den ak­ti­ve, der gør en ind­sats, end at sid­de i et hjør­ne og bli­ve skudt

» Min før­ste tan­ke var: Jeg vil sand­syn­lig­vis dø al­li­ge­vel, så jeg kan li­ge så godt for­sø­ge at hjæl­pe. Jeg vil hel­le­re dø som den ak­ti­ve, der gør en ind­sats, end at sid­de i et hjør­ne og bli­ve skudt, « si­ger han.

’ Nu er det nok’

Hans 59- åri­ge hu­stru Mar­ti­ne Leo­nar­dy er stolt af sin mand, selv­om hun nå­e­de at se ham på lands­dæk­ken­de tv, før hun tal­te med ham.

» Jeg hav­de kun en hur­tig snak over te­le­fo­nen med ham, men han sag­de, han var okay. Jeg er me­get stolt af ham. Han for­tal­te, at han hjalp med at ta­ck­le ter­r­o­ri­sten, og at han gjor­de det rig­ti­ge. En­ten sid­der du og kig­ger på, el­ler og­så bli­ver du vred og si­ger ’ nu er det nok’. Det var først eft er­føl­gen­de, det gik op for ham, hvad han egent­lig hav­de gjort, « si­ger hu­stru­en til Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.