Ef­ter­la­der sig mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI

Be­gej­strin­gen og suc­ce­sen gik hånd i hånd for Ha­rald Ni­el­sen, som ef­ter­la­der sin fa­mi­lie en for­mue - en so­lid for­mue.

Hol­dings­el­ska­bet Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen Hol­ding ApS, der var mo­der­sel­ska­bet, som bl. a. eje­de fa­mi­li­ens for­ret­nin­ger, og hvor en stor del af for­mu­en og­så var pla­ce­ret, hav­de sid­ste år en egen­ka­pi­tal på 29,296 mio. kr. i 2014.

Der­til kom­mer fa­mi­li­ens 317 m ² store hus i Klam­pen­borg, som iføl­ge ting­lys­nin­gen har en ejen­doms­vær­di på 9.800.000 kr. og en grund­vær­di på 5.493.900 kr. Der er ble­vet op­ta­get et lån på 4.532 mio. kr. i hu­set. Iføl­ge Ek­stra Bla­det ef­ter­la­der Ha­rald Ni­el­sen sig og­så ejen­dom­me i Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.