’’

BT - - NYHEDER - Ru­di Ni­el­sen i Bil­ledBla­det

Vi hav­de det vi­dun­der­ligt sam­men

for­mu­en og­så var pla­ce­ret.

Tænk­te på an­dre

» Ha­rald var til det sid­ste op­ta­get af at tæn­ke på an­dre men­ne­sker end sig selv, og det var han og­så i den­ne sam­men­hæng, « for­tæl­ler Ha­rald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.