’’

BT - - NYHEDER - Cas­per Palmvig

Jeg vil­le vi­se an­dre med al­vor­lig syg­dom, at det er mu­ligt at kom­me tilbage til et ak­tivt liv

Da han hav­de få­et me­dalj­en om hal­sen, strøg han hen og kys­se­de sin kæ­re­ste, som har stå­et på si­de­linj­en gen­nem de man­ge må­ne­ders træ­ning. Der­ef­ter skul­le det fejres med massage.

Hårdt og helt fan­ta­stisk

» Det er to års hårdt ar­bej­de mod et mål, og det har væ­ret bå­de sinds­sygt hårdt og helt fan­ta­stisk. Li­ge nu tæn­ker Jeg: ’ Al­drig igen’. Det var et mål, jeg sat­te mig, og det har jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.