- PC TIL PRI­SEN

In­den for ræk­ke­vid­de, men al­li­ge­vel er vidt for­skel­li­ge

BT - - FORBRUG -

MANDAG 24. AU­GUST 2015

Læs te­sten og find den ty­pe, der pas­ser bedst til dig. Husk og­så, at langt de fle­ste mo­del­ler fås i an­dre kon­fi­gu­ra­tio­ner. Er der for ek­sem­pel for lidt hard­disk- plads el­ler lig­nen­de, kan du til­væl­ge ef­ter be­hov. Og så skal det da og­så si­ges, at de te­ste­de ma­ski­ner kan væ­re li­ge så re­le­van­te for dig, selv­om du be­stod din sid­ste ek­sa­men for fem, 10 el­ler 40 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.