Pan­da- fød­sel ska­ber ju­bel ’’

BT - - NYHEDER -

TVIL­LIN­GER

Vi er al­le sam­men be­gej­stre­de over, at Mei Xi­ang har født. Un­ger­ne er end­nu me­get skrø­be­li­ge, men hun er en sto­rar­tet mor

En pan­da i Was­hin­g­tons zoo­lo­gi­ske ha­ve er eft er en vel­lyk­ket in­se­mi­na­tion ned­kom­met med tvil­lin­ger, op­ly­ser Reu­ters.

Nyhe­den har ud­løst ju­bel i den i for­vej­en po­pu­læ­re ha­ve, der til­træk­ker en strøm af turi­ster.

» Vi er al­le sam­men be­gej­stre­de over, at Mei Xi­ang har født, « si­ger di­rek­tør Den­nis Kel­ly.

Pan­daun­ger­ne blev født med fi re ti­mers mel­lem­rum, og nu gæl­der det om at hol­de fi ngre­ne kryd­se­de, si­ger Den­nis Kel­ly.

Lagt i ku­vø­se

» Un­ger­ne er end­nu me­get skrø­be­li­ge, men Mei Xi­ang er en sto­rar­tet mor, « si­ger zoo- di­rek­tø­ren.

Beg­ge unger er lagt i ku­vø­se, hvor de får lov til at væ­re et par da­ge. Pan­da­mo­de­ren har tid­li­ge­re født to unger i 2003 og 2013.

Pan­dab­jør­nen er en af de mest tru­e­de dy­rear­ter i ver­den. BNB

Den­nis Kel­ly, zoo- di­rek­tør

Pan­da­en Mei Xi­ang blev født i Ki­na i 1998, men bor nu i Was­hin­g­tons zoo­lo­gi­ske ha­ve.

Fo­to: EPA

En af de to små ny­fød­te pan­da- unger. Un­ger­ne til­brin­ger de før­ste da­ge af de­res liv i ku­vø­se for at gi­ve dem stør­re chan­ce for at over­le­ve. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.