’’

BT - - KULTUR -

Vi ved, at al­le har de­res egen per­son­li­ge ver­sion af, hvad der ske­te un­der EM 1992. Vi har følt det som et an­svar at for­tæl­le hi­sto­ri­en respekt­fuldt og sand­fær­digt. Den måt­te ik­ke ud­stil­le el­ler gø­re grin med no­gen. Den un­der­sø­ger dra­ma­et og skul­le ger­ne væ­re tek­nisk tro­vær­dig

Kas­per Bar­fo­ed, in­struk­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.