’ Det så ud, som om vi al­drig hav­de spil­let før’

BT - - SPORTEN -

men og­så at han ik­ke vil­le se en lig­nen­de præ­sta­tion igen.

Kam­per blev hel­ten

Kam­pens helt store spil­ler var Vi­borgs Jo­nas Kam­per, der var tilbage på sin gam­le hjem­me­ba­ne i Randers, og han var for­ry­gen­de spil­len­de og score­de og­så kam­pens ene­ste mål. Et mål, han fejre­de, selv om man oft e ser spil­le­re, der sco­rer på gam­le hjem­me­ba­ner und­la­de det­te.

» Det var en spe­ci­el kamp for mig, og der var og­så lidt spil in­de på ba­nen, men nu har jeg hå­ne­ret­ten. Det var me­get spe­ci­elt for mig og lidt ve­mo­digt, men jeg er sinds­sygt glad nu, « sag­de han til Eu­rosport Dan­mark eft er kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.