Brøndby tilbage på vin­der­kurs

BT - - SPORTEN -

Brøndby har væ­ret ude i sand mod­vind si­den 0- 5- ne­der­la­get til græ­ske PAOK i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen, men i Su­per­liga­en kan de blå- gu­le glæ­de sig over, at pi­len pe­ger opad.

Selv om vin­den godt nok var kraft ig på det sol­be­skin­ne­de Brøndby Sta­dion, var det ik­ke no­gen for­hin­dring for at sik­re Tho­mas Franks mand­skab en sejr på 1- 0 over Sønderjyske.

Det en­li­ge mål blev sco­ret af den me­get ud­skæld­te El­ba­san Rashani, der oven på den græ­ske tragedie i The­s­sa­lo­niki var en af fi re nye spil­le­re i Tho­mas Franks star­top­stil­ling.

Nord­man­den spar­ke­de re­so­lut bol­den ind bag Ma­rin Sken­der, da Te­emu Puk­ki kom fri i fel­tet og lag­de bol­den skråt tilbage. Før­ste Brøndby- af­slut­ning ram­te en mod­stan­der, men ripo­sten tog Rashani sig af.

Sønderjyske fi k et par go­de mu­lig­he­der for at kom­me tilbage i kam­pen, men blandt an­dre Tom­my Be­ch­mann kun­ne ik­ke ram­me må­let i fri po­sti­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.