Nord­s­trand sak­se­de AGF til po­int

BT - - SPORTEN -

Det er al­tid no­get sær­ligt, når lan­dets stør­ste og næst­stør­ste by kryd­ser klin­ger på grønsvæ­re. Det var ik­ke an­der­le­des i går. I en chan­ce­rig og un­der­hol­den­de kamp spil­le­de FC København og AGF 2- 2. Men det er kam­pen sid­ste mål, der vil bli­ve talt om i lang tid frem­over.

Midt i 1. halv­leg brag­te FCKs sven­ske ven­stre ba­ck, Ludwig Au­gustin­s­son, hjem­me­hol­det for­an di­rek­te på fris­park. Eft er fø­rings­må­let trak FCK sig tilbage, og ba­re 15 mi­nut­ter se­ne­re kom kon­se­kven­sen. AGF ud­lig­ne­de ved Ale­xan­der Ju­el Andersen.

Det fi k FCK til at re­a­ge­re, og eft er pau­sen ind­led­te lø­ver­ne et re­gu­lært stormvejr mod det aar­hu­si­an­ske mål. Det gav po­te eft er 10 mi­nut­ter, hvor an­fø­rer Tho­mas Dela­ney score­de på en ned­falds­bold i det lil­le felt. Og så kom høj­de­punk­tet. Med ba­re to mi­nut­ter igen steg Mor­ten Nord­s­trand op til et ind­læg og sak­ses­par­ke­de bol­den uta­ge­ligt i net­tet bag Step­han Andersen. Nord­s­trand har gjort det før. Søn­dag aft en gjor­de han det igen – og det gav po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.