EfB fi k po­int mod ro­ta­tions­hol­det

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg fi k et po­int, og FCM fi k luft et re­ser­ver­ne, få da­ge eft er man hav­de le­ve­ret sit bed­ste re­sul­tat i Eu­ro­pa på ude­ba­ne mod Sout­hamp­ton. Trods fl ere store chan­cer i an­den halv­leg end­te kam­pen uaf­gjort med kun to scor­in­ger.

I be­gyn­del­sen så det el­lers ud til, at FCM vil­le kø­re Es­b­jerg over. Eft er 12 mi­nut­ter var gal, da Mi­cha­el Jakob­sen mi­ste­de bol­den til Marcos Ureña, som fandt Paul Onu­a­chu fri for­an mål. To me­ter- man­den ek­se­kve­re­de sik­kert uden chan­ce for Martin Du­brav­ka i Es­b­jerg- må­let. Men hjem­me­hol­det ar­bej­de­de sig ind i kam­pen, og eft er en halv ti­me ud­lig­ne­de Ro­bin Sö­der, da sven­ske­ren ryk­ke­de på tværs og spar­ke­de bol­den uta­ge­ligt ind bag Mik­kel Andersen. Eft er pau­sen fort­sat­te FCM do­mi­nan­sen. Onu­a­chu var tæt på at sco­re, li­ge­som Jakob Poul­sen ram­te over­lig­ge­ren på et fris­park eft er en ti­me. Magnus Le­kven hav­de bol­den i mål eft er 78 mi­nut­ter, men det blev un­der­kendt for off si­de. Kort eft er hav­de Ni­cki Bil­le en stor mu­lig­hed, men han skød over fra kort af­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.