’’

BT - - SPORTEN - René Hol­ten Poul­sen BLÅ BOG

Der var rig­tig man­ge på sta­dion, der li­ge skul­le ha­ve et bil­le­de el­ler li­ge skul­le ha­ve en au­to­graf

præ­ste­re­de at vin­de den her doub­le, som jeg er gå­et ef­ter si­den 2013, da jeg gjor­de det ved EM. Nu er det lyk­ke­des, og det er rig­tig fedt. «

Man­ge au­to­gra­fer

Dan­ske­rens suc­ces og præ­sta­tio­ner ved VM har gjort ind­tryk på man­ge i ka­jakver­de­nen, og det har kun­net mær­kes.

» Der var rig­tig man­ge på sta­dion, der li­ge skul­le ha­ve et bil­le­de el­ler li­ge skul­le ha­ve en au­to­graf. Til sidst blev jeg vir­ke­lig træt og sag­de, ’ okay, nu vil jeg ha­ve fred’. Men sam­ti­dig er det jo me­ga­fedt, at folk sy­nes, det er flot. «

På trods af den store suc­ces, nå­e­de dan­ske­ren ik­ke al­le si­ne mål. Han og mak­ke­ren Nils Boe blev diskva­li­fi­ce- ret i to­er­ka­jak­ken på grund af tyv­start, og OL i Rio sy­nes der­for langt væk for duo­en.

» Vi gik ef­ter at ro stærkt og må­ske kva­li­fi­ce­re os, men nu kom­mer vi til at prø­ve at kva­li­fi­ce­re os næ­ste år. Der­for skal vi og­så stille op til kva­li­fi­ka­tions­stæv­ner, men vi tror på, vi kan gø­re det, « si­ger René Hol­ten Poul­sen, der dog i 1.000 me­ter en­er­ka­jak er OLklar.

I dag ta­ger han og fle­re an­dre dan­ske­re til et in­vi­ta­tions­stæv­ne i Rusland, in­den det næ­ste we­e­kend gæl­der DM. Der­ef­ter er der af­gang til for- OL i Bra­si­li­en, hvor at­le­ter­ne kan se nær­me­re på de for­hold, de vil kom­me ud for næ­ste år.

FØDT:

1988

28. novem­ber

HJEM­BY: KLUB: HØJDE: VÆGT: TID­LI­GE­RE ME­RIT­TER:

Saks­kø­bing Ma­ri­bo Ka­jak­klub 188 cm 90 kg OL- guld i to­er­ka­jak 1.000 me­ter ( 2008), EM- guld i fi­rer­ka­jak 1.000 me­ter ( 2012), EM- guld i en­er­ka­jak 1.000 me­ter ( 2013), VM- guld i en­er­ka­jak 500 me­ter ( 2014), EM- guld i en­er­ka­jak 500 me­ter ( 2015), EM- guld i en­er­ka­jak 5.000 me­ter ( 2015)

René Hol­ten Poul­sen skrev sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne ved at bli­ve den før­ste dan­sker til at vin­de to guld­me­dal­jer ved sam­me VM, da han i går vandt fi­na­len i 1.000 me­ter en­er­ka­jak i Mila­no. Fo­to: Bál­int Vékás­sy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.