Dan­ske­re klar til se­mi­fi­na­len

BT - - SPORTEN -

SA­RA SLOTT PE­TER­SEN

og Stina Tro­est er beg­ge vi­de­re til da­gens se­mi­fi­na­ler i 400 me­ter hæk­ke­løb ved VM i at­le­tik i Bei­jing. Sa­ra Slott Pe­ter­sen i går vandt sit he­at sik­kert i ti­den 55,11 se­kun­der.

» Pla­nen, som jeg har haft med min træ­ner, var at lø­be de før­ste 300 me­ter, som om det var en fi­na­le, og så ta­ge fo­den fra spe­e­de­ren. Og det gjor­de jeg. Jeg kig­ge­de mig li­ge lidt om­kring for at se, om jeg nu og­så kun­ne til­la­de mig det, « sag­de Sa­ra Slott Pe­ter­sen til DR Sporten ef­ter lø­bet.

For­vent­nin­ger­ne til Stina Tro­est var en anel­se min­dre, men hun blev num­mer fi­re i sit he­at i ti­den 55,56 se­kun­der – en for­bed­ring af hen­des egen per­son­li­ge re­kord og sam­ti­dig dansk U23re­kord.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen ved VM i at­le­tik. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.