Usainsynlig hurt

BT - - SPORTEN -

MED LY­NETS HAST Siska Si­mo­ne Bengts­son

Usain Bolt fik i går vist, hvor­for han er ver­dens hur­tig­ste mand, da han vandt 100- me­ter- fi­na­len ved VM i Bei­jing.

Et teg­net kors hen over bry­stet med fin­gre­ne og et kys op mod him­len, hvor­ef­ter Bolt sat­te fød­der­ne godt pla­ce­ret, in­den start­skud­det lød. 9,79 se­kun­der se­ne­re var han over mål­stre­gen som ver­dens hur­tig­ste mand. Ame­ri­kan­ske Justin Gat­lin, der tid­li­ge­re har væ­ret idømt do­ping­ka­ran­tæ­ne, måt­te nø­jes med sølv ef­ter at væ­re slå­et med den mindst mu­li­ge mar­gin.

» Jeg har vist ver­den, at det er mu­ligt at vin­de, når man er ren. Det er der­for, jeg er her, for­di for mig hand­ler det om hårdt ar­bej­de og de­di­ka­tion, « sag­de ja­mai­ca­ne­ren til BBC Sport ef­ter fi­na­len.

Tray­von Bromwell fra USA og An­dre De Gras­se fra Ca­na­da del­te bron­zen.

Det var 29- åri­ge Usain Bolts tred­je VM- guld.

sisb@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.