Od­dset- spil­ler­ne tror på Ar­se­nal- sejr

BT - - SPORTEN -

We­e­ken­dens Pre­mi­er Le­agu­er­un­de har gemt god­bid­den til i dag. I hvert fald er op­gø­ret imel­lem Ar­se­nal og Liverpool en de­ci­de­ret klas­si­ker i en­gelsk fod­bold og na­tur­ligt nok da­gens mest spil­le­de fod­bold­kamp blandt Od­dset- spil­ler­ne.

Men selv om Ar­se­nal har få­et en dår­lig start på sæ­so­nen, så har de al­li­ge­vel mas­ser af til­lid fra Od­dset- spil­ler­ne. He­le 70 pro­cent af pen­ge­ne er nem­lig fal­det på 1- tal­let mod blot 20 pro­cent på Liverpool- sejr.

» Man­ge Od­dset- spil­le­re hu­sker sik­kert, hvor­dan Liverpool se­ne­st blev skilt ad på Emira­tes tilbage i april, hvor Ar­se­nal vandt med he­le 4- 1, og sat­ser de­res skil­lin­ger der­eft er. Der­u­d­over vi­ste Liverpool sid­ste sæ­son at ha­ve store pro­ble­mer mod top­hold som Chel­sea, Ar­se­nal og de to Man­che­ster- klub­ber, « si­ger od­ds­sæt­ter Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Reu­ters

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.