2,90

BT - - SPORTEN -

Nor­r­bys dår­li­ge sæ­son nå­e­de et uset lav­punkt i den se­ne­ste kamp mod Trel­le­borg, hvor man på frem­med græs var bag­ud 0- 3 in­den sta­dionu­ret hav­de run­det ti om­gan­ge. Det end­te med et pin­ligt 0- 7- ne­der­lag og oven i hat­ten og­så ka­ran­tæ­ner til midt­stop­pe­ren Be­ri­ar Ka­raj og midt­ba­ne­spil­le­ren Kar­do Aso. Der­for må der ven­tes ek­stra de­fen­sivt fo­kus mod Od­de­vold i aft en og i for­vej­en har Nor­r­by ik­ke sco­ret mod nog­le af de øv­ri­ge top4- hold på hjem­me­ba­ne. Od­de­vold har des­u­den holdt nul­let i fi re af de se­ne­ste fem ude­kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.