’’

BT - - NYHEDER - Bjar­ne Jen­sen, ak­tie- og in­ve­ste­rings­eks­pert

Man skal spør­ge sig selv: Stop­per folk med at bru­ge pen­ge? Nej. Stop­per virk­som­he­der­ne med at tje­ne pen­ge fra den ene dag til den an­den? Na­tur­lig­vis gør de ik­ke det.

Og fal­det er til at få øje på. No­vo Nor­disk har tabt tæt på 130 mil­li­ar­der kro­ner, Mær­sk har tabt 27 mil­li­ar­der kro­ner, og Dan­ske Bank har tabt 20 mil­li­ar­der kro­ner over de se­ne­ste da­ge. Sam­let har de tre virk­som­he­der tabt me­re end

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.