Li­vet der­u­de

BT - - DEBAT -

” Provin­sen” sma­ger må­ske lidt for me­get af den­gang, man og­så ” cik­le­de” i København. Der­for er det en genop­fi ndel­se af hju­let at kal­de land­di­strik­ter­ne for det, de er – med al­le de vær­di­er, me­re el­ler min­dre ro­man­ti­se­re­de, som de fl este dan­ske­re for­bin­der med li­vet på lan­det. Men det er ik­ke gjort med ord ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.