’’

BT - - NYHEDER - Per­nil­le Skip­per, retsord- fø­rer, En­heds­li­sten

Man skal al­tid rå­be højt, hvis man ser no­get, men man skal og­så hu­ske at pas­se på sig selv

ning. Selv­om de fi k fravri­stet ter­r­o­ri­sten hans AK47, blev han ved med at træk­ke vå­ben frem. Til sidst fi k han fat i en kniv, som han stak Spen­cer Sto­ne i nak­ken og i hån­den med. Snit­tet i hån­den ko­ste­de næ­sten Spen­cer Sto­ne sin tom­mel­fi nger. Men for en an­den pas­sa­ger gik det me­get vær­re.

Den før­ste, der gik til an­greb på den fremad­stormen­de ter­r­o­rist, var en 51- årig fransk­mand. I sit for­søg på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.