Ri­sten - tur­de du?

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

s Ho­le til de Skar­laad­ler i ne har der Le­to AFP

Den 26- åri­ge ma­rok­ka­ner, Ay­oub El- Kha­zza­ni, der er mistænkt for at stå bag på fre­da­gens sky­de­ri, blev over­man­det af to sol­da­ter fra USA, in­den han nå­e­de at dræ­be no­gen på to­get på stræk­nin­gen Am­ster­dam- Pa­ris. Tre blev al­vor­ligt sår­et, hvor den ene blev ramt af skud. Han bo­e­de i Spa­ni­en i et år, ind­til han i 2014 flyt­te­de til Frankrig, skri­ver en spansk anit- ter­ror- kil­de.

Fo­to: AFP

Et bil­le­de blev ta­get af en ui­den­ti­fi­ce­ret til­ska­de­kom­men pas­sa­ger om bord på Tha­lys- to­get. Mo­ti­vet bag an­gre­bet er ukendt.. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.