Dan­ske børn er glo­be­trot­te­re

BT - - NYHEDER -

De dan­ske børn rej­ser me­re end de­res for­æl­dre. Hvert fj er­de barn un­der fi re år har al­le­re­de be­søgt me­re end fem lan­de. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som rej­se­bu­reau­et Apol­lo har fo­re­ta­get. Over tu­sin­de dan­ske­re har sva­ret bu­reau­et, og 44 pct. for­tæl­ler, at de har rejst me­re sam­men med de­res børn, end de­res for­æl­dre gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.